Pereiras (Val do Troncoso)

Desde el lado portugues de O Val do Troncoso se contempla el lugar de Pereiras en la comarca de A Baixa Lima (Ourense)

2 comentarios: